LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO PRIEMONIŲ DRAUDIKŲ BIURAS

Informacija

Visos Lietuvos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Draudimo apsauga taip pat privaloma mopedams, priekaboms bei puspriekabėms. Vienintelė Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme numatyta išimtis - karinės transporto priemonės, kurios gali būti nedraudžiamos privalomuoju draudimu, jeigu tarptautinėse sutartyse yra aptartas tokių transporto priemonių padarytos žalos atlyginimas.

Transporto priemonės, kurių įprastinė buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje, privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol jos yra įregistruotos (nepriklausomai nuo to, ar transporto priemone važinėjama, ar ne). Kitaip sakant, visą laiką, kol transporto priemonė yra registruota savininko vardu, jis privalo turėti galiojančią civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį.

Nuo 2004 metų gegužės 1 dienos Lietuvoje išduodami įprastinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių draudimo liudijimai, sumokėjus vieną (bendrą) draudimo įmoką, suteikia draudimo apsaugą ir galioja ne tik Lietuvoje, bet taip pat visose Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje. Pagal įprastines transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis išduodami tarptautiniai transporto priemonės draudimo liudijimai (žaliosios kortelės) taip pat suteikia draudimo apsaugą ir kitose juose nurodytose žaliosios kortelės sistemos valstybėse.

Nukentėjus eismo įvykiuose Lietuvos teritorijoje taikomos tokios draudimo sumos: žala, padaryta turtui, atlyginama iki 1.000.000 €, o žala, padaryta asmeniui, - iki 5.000.000 € (tarp jų iki 5.000 € gali būti skirta neturtinei žalai atlyginti). Minėtos draudimo sumos taikomos vienam eismo įvykiui, nepriklausomai nuo to, kiek asmenų ar transporto priemonių jame nukentėjo.

Nukentėjus eismo įvykiuose kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijoje, draudimo bendrovė patirtą žalą atlygina pagal tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, teisės aktuose numatytas draudimo sumas (arba pagal Lietuvos įstatyme numatytas draudimo sumas, jei jos yra didesnės).

Pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą turi būti atlyginama bet kuri dėl eismo įvykio atsiradusi žala, nepriklausomai nuo to, kokioje teritorijoje ta žala buvo padaryta. Tiesa, privalomojo draudimo įstatymas numato tam tikras išimtis dėl eismo įvykių, įvykusių sporto varžybų, treniruočių ir mokymo vairuoti uždarose teritorijose metu, o taip pat parodų metu. Tokiais atvejais draudimo išmokos nemokamos.