Breadcrumbs

Pagrindinis Pranešimai visuomenei Ką svarbu žinoti apie privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą?
Ką svarbu žinoti apie privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą?
Dalykai, svarbūs žinoti apie privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą.

Visi vairuojantys automobilius susiduria su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Natūralu, jog kyla vienokių ar kitokių klausimų, į kuriuos atsakymus, tikime, rasite šioje svarbiausių aspektų apžvalgoje.

Kiekviena naudojama transporto priemonė privalo būti apdrausta

Transporto priemonė, kuri yra registruota Lietuvoje, privalo būti apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu tol, kol yra įregistruota. Tačiau ką daryti, jei žinai, kad dėl tam tikrų priežasčių savo transporto priemonės nenaudosi ilgesnį laiką? Pasinaudokite taip vadinamomis „atostogomis“. Draudimo įmokos pagal galiojančią draudimo sutartį neturi būti mokamos, jei nenaudosite transporto priemonės ilgiau kaip vieną mėnesį. Jums tereikia pateikti draudimo bendrovei prašymą ir pasižadėjimą, jog atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo laikotarpiu nenaudosite savo transporto priemonės pats ir neleisite ja naudotis kitiems.

Privalomojo draudimo sutartimi apdraudžiama ne transporto priemonė, o jos valdytojų civilinė atsakomybė

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomo draudimo sutartimi apdraudžiama draudimo sutartyje nurodytą transporto priemonę naudojančių valdytojų civilinė atsakomybė dėl žalos padarymo kitiems asmenims. Draudžiant automobilio valdytojų civilinę atsakomybę, svarbu iš anksto apgalvoti, kas juo naudosis ir apie tai informuoti draudimo bendrovę, kad ji tinkamai įvertintų draudimo riziką. Jei Jūsų automobilį vairuos asmuo, kurio rizika yra didesnė, draudimo bendrovė įgis teisę reikalauti, kad dėl tokio asmens sukelto eismo įvykio išmokėta suma ar jos dalis būtų grąžinta. Taip pat žinotina, kad pagal privalomo draudimo sutartį atsakingam už žalos padarymą valdytojui, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko turtui išmoka dėl žalos padarymo nemokama.

Privalomojo draudimo sutartis galioja ir suteikia draudimo apsaugą kiekvienoje Europos ekonominės erdvės valstybėje

Įprastinė privalomojo draudimo sutartis, sumokėjus vieną (bendrą) draudimo įmoką, visą sutarties galiojimo laikotarpį suteikia kiekvienoje Europos ekonominės erdvės valstybėje ir Šveicarijoje tokią draudimo apsaugą, kokios reikalauja tos šalies transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą reglamentuojantys teisės aktai. Jei pagal įprastinę privalomojo draudimo sutartį išduodama žalioji kortelė – ji suteikia draudimo apsaugą visose žaliojoje kortelėje nurodytose valstybėse, išskyrus išbrauktąsias.

Patekus į eismo įvykį privalu laikytis eismo įvykio dalyvių pareigų

Imkitės prieinamų priemonių žalai sumažinti. Jei yra sužeistųjų – užtikrinkite, kad jiems būtų suteikta reikiama medicinos pagalba. Apie eismo įvykį būtinai praneškite policijai, jei eismo įvykio metu nekentėjo ar žuvo žmogus, buvo apgadintas turtas, kurio savininko eismo įvykio vietoje nėra, įtariama, jog eismo įvykio dalyvis yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų ir kai nesutariama dėl eismo įvykių aplinkybių. Kitais atvejais atidžiai užpildykite eismo įvykio deklaraciją. Jei eismo įvykio deklaracijos neturite, naudokite švarų popieriaus lapą, kuriame kaip galima tiksliau nubraižykite eismo įvykio schemą, aprašykite eismo įvykio aplinkybes bei užfiksuokite kitas eismo įvykio detales (datą, vietą, laiką ir kt.), nurodykite transporto priemonių bei jų draudimo duomenis, vairuotojų ir eismo įvykio liudininkų duomenis. Užpildytą dokumentą turi pasirašyti visi eismo įvykio dalyviai. Per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos praneškite apie jį draudimo bendrovei, apdraudusiai kaltininko civilinę atsakomybę. Pranešti apie įvykį per tą patį laikotarpį savo draudimo bendrovei privalo ir eismo įvykio kaltininkas.

Išmoka, mokama dėl nukentėjusiems asmenims padarytos žalos

Išmoka mokama asmenims, eismo įvykio metu patyrusiems žalos. Nukentėjęs asmuo, norėdamas gauti išmoką dėl patirtos žalos, pats ar per savo atstovą privalo pateikti eismo įvykį sukėlusio asmens (kaltininko) draudimo bendrovei: pretenziją, eismo įvykio dalyvių užpildytą ir pasirašytą eismo įvykio deklaraciją ar kitą eismo įvykio dalyvių pasirašytą dokumentą apie įvykio aplinkybes, taip pat pateikti kitus turimus dokumentus, įrodančius per eismo įvykį padarytos žalos faktą. Bendra taisyklė – išmoka mokama, jei pretenzija dėl padarytos žalos pareikšta per vienus metus nuo žalos atsiradimo dienos ir turi būti išmokėta per 30 dienų nuo pretenzijos pateikimo dienos (plačiau apie tai skaitykite Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatyme).