Lietuvos draudikų atstovai - tai pagal Europos Sąjungos Transporto priemonių draudimo direktyvą veikiantys draudimo bendrovių įgalioti asmenys, paskirti žalų administravimo reikalams Europos ekonominės erdvės valstybėse ir Šveicarijoje.

Norėdami sužinoti Lietuvos draudikų atstovus pasirinktoje valstybėje, naudokitės šia paieška: