Atsiųsti
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. 415 straipsnis. Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

2015 m. birželio 25 d. įstatymu

Nr. XII-1869

 

415 straipsnis. Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-2746, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26866

 

1. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų, atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą fiziniams asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų, atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2746, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26866

 

2. Transporto priemonių, kurios nustatyta tvarka neįregistruotos (neperregistruotos) arba be privalomosios techninės apžiūros, arba turi gedimų, dėl kurių pagal Kelių eismo taisykles draudžiama važiuoti, arba kurių padangos neatitinka nustatytų techninių ar padangų naudojimo reikalavimų, vairavimas arba vairavimas neturint Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro (toliau – vidaus reikalų ministras) nustatyta tvarka išduoto leidimo naudotis kelių transporto priemone su stiklais, kurių šviesos laidumas mažesnis, negu leistina,

užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki keturiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Nr. XIII-1541, 2018-10-18, paskelbta TAR 2018-10-25, i. k. 2018-16599

 

3. Įregistruotų arba išregistruotų transporto priemonių be valstybinio numerio ženklų (ženklo) vairavimas arba transporto priemonių, kurių valstybinio numerio ženklų galiojimas pasibaigęs, vairavimas, išskyrus atvejį, kai pranešus policijai apie transporto priemonės valstybinio numerio ženklų (ženklo) vagystę, vykstama išsiimti naujų (naujo) valstybinio numerio ženklų (ženklo),

užtraukia baudą vairuotojams nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų.

4. Transporto priemonių vairavimas su įrengtomis greitį matuoti trukdančiomis priemonėmis ir daiktais, su įrengtais žybčiojančiais švyturėliais ar specialiais garso signalais be leidimo

užtraukia baudą vairuotojams nuo trisdešimt iki penkiasdešimt eurų.

5. Transporto priemonių su suklastotais valstybinio numerio ženklais (ženklu), uždengtais ar kitaip užmaskuotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) arba su pritvirtintais ne tai transporto priemonei išduotais valstybinio numerio ženklais (ženklu) vairavimas

užtraukia baudą vairuotojams nuo dviejų šimtų keturiasdešimt iki trijų šimtų keturiasdešimt eurų.

6. Motorinių transporto priemonių, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse ir (ar) turi vairą dešinėje pusėje, taip pat motorinių transporto priemonių su priekabomis, kurios pritaikytos eismui kairiąja kelio puse, vairavimas, išskyrus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatytas išimtis,

užtraukia baudą vairuotojams nuo vieno šimto iki dviejų šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

 

7. Šio straipsnio 6 dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai,

užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki trijų šimtų eurų.

Papildyta straipsnio dalimi:

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

 

8. Už šio straipsnio 3 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo vieno iki trijų mėnesių. Už šio straipsnio 5 dalyje numatytą administracinį nusižengimą gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemones atėmimas nuo šešių mėnesių iki vienų metų. Už šio straipsnio 7 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vieno iki trijų mėnesių.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758

 

9. Už šio straipsnio 4 dalyje numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti greitį matuoti trukdančių priemonių ir daiktų konfiskavimą.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XIII-753, 2017-11-16, paskelbta TAR 2017-11-28, i. k. 2017-18803

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas:

Nr. XIII-973, 2017-12-21, paskelbta TAR 2017-12-29, i. k. 2017-21758