Apie Biurą

Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (toliau – Biuras) yra pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą veikianti draudikų asociacija.

Biuro nariai – draudimo bendrovės, turinčios teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklą Lietuvoje.

Pagrindinės Biuro funkcijos trumpai ir suprantamai:

icon

Atlygina žalą nukentėjusiems per eismo įvykį nuo nedraustos transporto priemonės.

icon

Koordinuoja draudimo įmonių veiklą, susijusią su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

icon

Kaupia informaciją, susijusią su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, valdo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazę.

icon

Veikia kaip Lietuvos Respublikos žalų atlyginimo institucija (t. y. nagrinėja pretenzijas dėl padarytos žalos Europos Sąjungos ar užsienio valstybėje bei moka išmokas nukentėjusiems esant įstatyme apibrėžtoms sąlygoms).

icon

Atlieka informacijos centro funkcijas (t. y. užtikrina duomenų rinkimo koordinavimą ir pateikimą asmenims, turintiems teisę gauti atitinkamą informaciją).

icon

Kartu su kompetentingomis institucijomis formuoja bendrą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo politiką Lietuvoje.

icon

Vykdo tarptautinius įsipareigojimus pagal žaliosios kortelės sistemą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Svarbiausias Biuro veiklą reglamentuojantis teisės aktas:
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas