Taip pat svarbu žinoti:

Patarimai nukentėjusiajam

Įsitikinkite ar nėra būtina kviesti policiją. Jei nebūtina – pildykite eismo įvykio deklaraciją. Pildymui rinkitės paprastesnę ir patogesnę oficialią elektroninę eismo įvykio deklaraciją draudimoįvykiai.lt.  El. deklaravimui pradėti pakaks išmaniojo telefono naršyklėje surinkti adresą draudimoįvykiai.lt. Eismo įvykį deklaruoti galėsite arba vienu, arba dviem išmaniaisiais telefonais. Pildydami šią el. deklaraciją, užtruksite trumpiau bei išvengsite klaidų –  išmaniojo vedlio patarimai paaiškins, ką ir kaip daryti, o dalis duomenų bus užkraunami automatiniu būdu.

Jei neturite galimybės užpildyti elektroninę eismo įvykio deklaraciją, pildykite popierinę. Patarimus kaip pildyti popierinę eismo įvykio deklaraciją rasite čia. Neturint popierinės eismo įvykio deklaracijos, galima naudoti švarų popieriaus lapą, kuriame būtina kuo tiksliau nupiešti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes, užfiksuoti kitas eismo įvykio detales: datą, vietą, laiką, eismo įvykio dalyvių ir jų transporto priemonių duomenis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenis bei pasirašyti visiems eismo įvykio dalyviams. Pildoma tiek popieriaus lapų, kiek yra eismo įvykio dalyvių ir jie turi būti užpildomi vienodai.

Patekus į eismo įvykį, laikykitės tokių pagrindinių taisyklių:

 • jei nukentėjo žmogus, pagal galimybes suteikite pirmąją pagalbą, iškvieskite medikus;
 • nekeiskite transporto priemonės padėties, stenkitės išsaugoti eismo įvykio aplinkybes atskleidžiančias detales;
 • jei būtina, kvieskite policiją;
 • pildant elektroninę eismo įvykio deklaraciją, vadovaukitės vedlio patarimais ir užpildykite deklaraciją lengvai ir greitai;
 • pildant popierinę eismo įvykio deklaraciją, neskubant nubraižykite eismo įvykio schemą, aprašykite eismo įvykio aplinkybes, prieš tai patikrinus, atidžiai ir aiškiai užpildykite duomenis apie transporto priemonę, jos valdytojus, draudimo dokumentus ir kitus deklaracijoje nurodytus duomenis, duokite pasirašyti visiems eismo įvykio dalyviams. Jei nukentėjote – nepasirašykite ten, kur tai padaryti turi avarijos kaltininkas. Vienodai užpildykite tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra dalyvių. Netaisykite ir nekeiskite užpildytos ir pasirašytos deklaracijos. Jei turite galimybę, nufotografuokite eismo įvykio vietą, transporto priemonės sugadinimus, kaltininko transporto priemonės valstybinį numerį;
 • užpildžius elektroninę eismo įvykio deklaraciją draudimoįvykiai.lt, duomenys apie eismo įvykį automatiškai perduodami kaltininko draudimo bendrovei, tad Jums liks tik kreiptis į ją dėl žalos atlyginimo.
 • užpildžius popierinę eismo įvykio deklaraciją, per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio praneškite apie jį kaltininko draudimo bendrovei raštu, patarkite kaltininkui – padaryti tą patį. Pateikite kaltininko draudimo bendrovei eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą pasirašytą dokumentą apie eismo įvykio aplinkybes.

Jei patekote į eismo įvykį ne Lietuvoje, o kitoje valstybėje – naudokitės patarimais pateiktais čia.

Patarimai kaltininkui

Sukėlus eismo įvykį, svarbiausia nepasimesti ir neskubant atlikti tai, kas būtina:

 • imkitės visų prieinamų priemonių žalai sumažinti: jei yra sužeistųjų – suteikite pirmąją medicininę pagalbą, iškvieskite medikus ir policiją;
 • pagal galimybes apsaugokite nukentėjusiųjų turtą, atidžiai užpildykite eismo įvykio deklaraciją;
 • jokiomis aplinkybėmis nesutikite klastoti bet kokių eismo įvykio duomenų.
 • jei turite galimybę, pildymui rinkitės paprastesnę ir patogesnę oficialią elektroninę eismo įvykio deklaraciją draudimoįvykiai.lt.
 • jei pildėte popierinę eismo įvykio deklaraciją, savo parašu patvirtinkite, kad esate atsakingas už padarytą žalą, taip pat nepamirškite vieną eismo įvykio deklaracijos kopiją pasilikti sau. Jei eismo įvykio deklaracijos neturėjote ir eismo įvykio aplinkybes fiksavote ant švaraus popieriaus lapo, taip pat nepamirškite vieno egzemplioriaus pasilikti sau;
 • jei užpildėte elektroninę eismo įvykio deklaraciją draudimoįvykiai.lt, duomenys apie eismo įvykį Jūsų draudimo bendrovei buvo perduoti automatiškai, tad Jums daugiau nieko daryti nereikia.
 • jei pildėte popierinę eismo įvykio deklaraciją, per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio dienos raštu praneškite draudimo bendrovei, apdraudusiai Jūsų civilinė atsakomybę, apie eismo įvykį.

Įvykdžius visas įstatyme apibrėžtas pareigas galite būti ramus, kad Jūsų draudikas atlygins nukentėjusiajam padarytą žalą.

Primygtinai patariame: nesitarti su nukentėjusiuoju dėl žalos atlyginimo tiesiogiai – visuomet yra tikimybė, kad Jums atsiskaičius vietoje – vėliau nukentėjusysis pats ar, paklausęs kitų patarimo, nuspręs kreiptis dėl žalos atlyginimo ir į Jūsų draudimo bendrovę.

Verta žinoti, kad draudimo bendrovė, atlyginusi Jūsų padarytą žalą nukentėjusiajam, gali pareikalauti iš Jūsų susigrąžinti išmokėtą sumą, jei:

 • vairavote transporto priemonę neblaivus;
 • vairavote techniškai netvarkingą transporto priemonę;
 • vairavote, neturėdamas teisės vairuoti transporto priemonę;
 • pasišalinote iš eismo įvykio vietos;
 • padarėte žalos tyčia;
 • jei nevykdėte eismo įvykio dalyvių bei kitų draudimo sutartyje nustatytų pareigų ir taip padidinote žalą dėl savo kaltės.

Jei eismo įvykį sukėlėte vairuodamas nedraustą transporto priemonę – visą dėl padarytos žalos išmokėtą sumą turėsite grąžinti mūsų Biurui, atlyginusiam žalą nukentėjusiajam.

Patarimai pildantiems eismo įvykio deklaraciją

Eismo įvykio deklaracija pildoma esant šioms sąlygoms:

 • eismo įvykio metu nėra žuvusių ar sužalotų asmenų;
 • eismo įvykio vietoje yra nukentėjusieji asmenys, kurių turtui padaryta žala;
 • vairuotojas nekelia įtarimo, jog yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
 • sutariama dėl eismo įvykio aplinkybių.

Nors kviesti policiją į eismo įvykio, kuriame dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės, vietą nėra privaloma, tačiau dėl ypatingo tokių eismo įvykių aplinkybių sudėtingumo vis dėlto rekomenduotina eismo įvykio deklaracijos nepildyti, o iškviesti policijos pareigūnus ir siekti, kad jie eismo įvykio aplinkybes užfiksuotų nustatyta tvarka.

Pildymui rinkitės oficialią elektroninę eismo įvykio deklaraciją draudimoįvykiai.lt. Tai daug patogesnis ir paprastesnis būdas deklaruoti eismo įvykį: deklaraciją padeda užpildyti išmaniojo vedlio patarimai, dalis duomenų užkraunama automatiniu būdu, visi užpildytos deklaracijos duomenys automatiškai perduodami kaltininko draudimo bendrovei.

Popierinės eismo įvykio deklaracijos komplektą sudaro du vienodi save kopijuojantys blankai, todėl pildant deklaraciją nebūtina pildyti abiejų blankų atskirai, užtenka pirmąją deklaracijos blanką užpildyti abiem eismo įvykio dalyviams – kiekvienam savąją dalį. Jei naudosite šio blanko kopiją, vienodai užpildykite tiek jos lapų, kiek yra eismo įvykio dalyvių.

Patarimus kaip pildyti popierinę eismo įvykio deklaraciją rasite kitoje deklaracijos lapo pusėje arba čia.

Kadangi pildant popierinę eismo įvykio deklaraciją dažnai daromos klaidos, rekomenduojame su šiais patarimais susipažinti iš anksto, gavus eismo įvykio deklaracijos blanką.

Dažniausios popierinės eismo įvykio deklaracijos pildymo klaidos:

 • eismo įvykio dalyviai deklaracijoje visai nepasirašo;
 • nukentėjęs eismo įvykio dalyvis pasirašo ir 14, ir 15 laukeliuose, nors turėtų pasirašyti tik 15 laukelyje „Vairuotojų parašai”;
 • 12 laukelyje nepažymimos faktinės eismo įvykio aplinkybės;
 • pildant 12-jo laukelio 1 ir 2 langelius, šalia jų pateiktuose teiginiuose dažnai pamirštama išbraukti netinkamus žodžius (pvz., prie 2 langelio – *pradedant važiuoti / atidarant dureles);
 • eismo įvykio dalyviai nenurodo savo telefono numerių, el. pašto adresų, dėl ko draudimo bendrovė negali operatyviai spręsti su žalos atlyginimu susijusių klausimų.

Užpildytos popierinės eismo įvykio deklaracijos pavyzdį rasite čia.

Nepamirškite, kad užpildytą ir pasirašytą popierinę deklaraciją draudžiama taisyti, keisti ar papildyti nepateiktais duomenimis.

Kai nei vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, galima naudoti paprasto švaraus popieriaus lapą, kuriame turi būti nurodoma eismo įvykio data, laikas, vieta, eismo įvykio dalyviai bei jų  transporto priemonių duomenys, eismo įvykio dalyvių transporto priemonėms padaryti sugadinimai, nupiešiama eismo įvykio schema, pateikiama informacija apie eismo įvykio dalyvių civilinę atsakomybę apdraudusias draudimo bendroves, turimus draudimo dokumentus, patvirtinant aprašytas eismo įvykio aplinkybes visų eismo įvykio dalyvių parašais. Pildoma tiek lapų, kiek yra eismo įvykio dalyvių.

Popierinės eismo įvykio deklaracijos blanką galite gauti savo draudimo bendrovėje.

Kur kreiptis dėl žalos atlyginimo, jei nukentėjote nuo užsieniečio

kai įvykis įvyko Lietuvoje:

 • į kaltininko draudimo bendrovės korespondentą žaloms administruoti Lietuvoje;

Informaciją apie kaltininko draudimo bendrovės korespondentą, galite susižinoti naudodamiesi Draustumo patikra.

kai įvykis įvyko Europos ekonominės erdvės valstybėje:

 • tiesiogiai į kaltininko draudimo bendrovę;
 • į kaltininko draudimo bendrovės atstovą pretenzijoms nagrinėti Lietuvoje;

Informaciją apie kaltininko draudimo bendrovės atstovą, galite susižinoti naudodamiesi Draustumo patikra.

kai įvykis įvyko užsienio valstybėje:

Jei vis tik neradote informacijos į ką kreiptis dėl žalos atlyginimo, susisiekite su mumis pasinaudodami nuoroda KLAUSKITE.

Kas atlygins žalą, jei kaltininko transporto priemonė nustatyta ir nedrausta:
 • jei kaltininkas sukėlė eismo įvykį Lietuvoje, naudodamas nedraustą transporto priemonę, ir dėl žalos padarymo kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė – žalą atlygins Biuras;
 • jei kaltininkas sukėlė eismo įvykį Lietuvoje, naudodamas transporto priemonę, apdraustą draudimo bendrovėje, kuriai iškelta bankroto byla – žalą atlygins Biuras;
 • jei kaltininkas sukėlė eismo įvykį Europos ekonominės erdvės valstybėje, naudodamas nedraustą Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotą transporto priemonę, ir dėl žalos padarymo kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė – žalą atlygins Biuras;
 • jei kaltininkas sukėlė eismo įvykį Europos ekonominės erdvės valstybėje, naudodamas nedraustą tos šalies transporto priemonę, kuri yra pasirašiusi susitarimą dėl draudimo apsaugos pripažinimo pagal transporto priemonės valstybinio numerio ženklą, t. y. Andoros, Bosnijos ir Hercegovinos, Serbijos, Juodkalnijos ir Jungtinės Karalystės transporto priemonę, ir dėl žalos padarymo kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė, žalos atlyginimo klausimus spręs eismo įvykio šalies biuras;
 • jei kaltininkas sukėlė eismo įvykį Europos ekonominės erdvės valstybėje, naudodamas nedraustą Užsienio valstybėje registruotą transporto priemonę, ir dėl žalos padarymo kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė – žalos atlyginimo klausimus spręs eismo įvykio šalies biuras;
 • jei kaltininkas sukėlė eismo įvykį Užsienio valstybėje, naudodamas nedraustą transporto priemonę, ir dėl žalos padarymo kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė – žalos atlyginimo klausimus spręs eismo įvykio šalies biuras.

Pasirinkę atitinkamą valstybę, reikiamo eismo įvykio šalies biuro kontaktus rasite čia.

Plačiau apie patirtos žalos atlyginimą Biuro lėšomis skaitykite čia.

Dažniausi atvejai, kai dėl eismo įvykio, įvykusio Lietuvoje, žala nėra atlyginama:

 • jei žala padaryta turtui, tačiau kaltininko vairuota transporto priemonė nėra žinoma (identifikuota);
 • jei žala padaryta turtui, kaltininkui vairuojant transporto priemonių junginį, tačiau velkančioji transporto priemonė nėra žinoma;
 • žala, patirta eismo įvykiuose, kai transporto priemonės buvo naudojamos oro uostuose, kitose viešam kelių eismui apribotose uždaro pobūdžio teritorijose ar autodromuose sporto varžyboms, treniruotėms, parodoms ar mokymams vairuoti, neatlyginama;
 • ji taip pat neatlyginama, jei už eismo įvykį atsakingas asmuo yra karys arba karinėms pajėgoms priskirtas civilis tarnautojas, vairavęs kariniam vienetui priklausančią transporto priemonę;
 • pačiam už žalos padarymą atsakingam asmeniui, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko turtui, nėra atlyginama.

Patekusiems į eismo įvykį Lietuvoje

Patekus į eismo įvykį svarbiausia nepasimesti. Jei susikaupsite ir nuosekliai vadovausitės čia pateiktais patarimais – išvengsite klaidų, kurios gali komplikuoti žalos atlyginimo klausimų sprendimą.

Kada kviesti policiją:

 • jei eismo įvykio metu nukentėjo ar žuvo žmogus;
 • buvo apgadintas turtas, kurio savininko eismo įvykio vietoje nėra;
 • įtariama jog eismo įvykio dalyvis (-iai) yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
 • kai nesutariama dėl eismo įvykio aplinkybių.

Policiją kvieskite bendruoju pagalbos telefonu 112.

Kada pildyti eismo įvykio deklaraciją:

 • eismo įvykio metu nėra žuvusių ar sužalotų asmenų;
 • eismo įvykio vietoje yra nukentėjusieji asmenys, kai padaryta žala jų turtui;
 • vairuotojas nekelia įtarimo, jog yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
 • sutariama dėl eismo įvykio aplinkybių.

Atsitikus eismo įvykiui, pildymui rinkitės oficialią elektroninę eismo įvykio deklaraciją draudimoivykiai.lt. Šis būdas daug patogesnis ir paprastesnis, kadangi pildyti deklaraciją padeda išmaniojo vedlio patarimai, be to, dalis duomenų užkraunama automatiniu būdu, tad sutrumpėja deklaracijos pildymo laikas bei sumažėja klaidų tikimybė. Negana to, visi šios užpildytos deklaracijos duomenys automatiškai perduodami kaltininko draudimo bendrovei.

Jei vis tik pasirinksite pildyti popierinę eismo įvykio deklaraciją, atkreipkite dėmesį į tai, ar ji sudaryta iš  save kopijuojančio popieriaus. Jei taip, abiem eismo įvykio dalyviams pakanka užpildyti pirmojo blanko savąją dalį ir ją pasirašyti. Jei ne, vienodai užpildykite dvi eismo įvykio deklaracijos kopijas, abiem eismo įvykio dalyviam. Neturint popierinės eismo įvykio deklaracijos, eismo įvykio deklaravimui galima naudoti švarų popieriaus lapą. Patarimus kaip pildyti popierinę eismo įvykio deklaraciją rasite čia.

Ką dar privalo padaryti eismo įvykio dalyviai, įvykus eismo įvykiui:

 • nedelsdami sustoti ir pažymėti eismo įvykio vietą KET nustatyta tvarka: įjungti avarinės šviesos signalizaciją transporto priemonėje, o jei jos nėra arba ji neveikia, taip pat jeigu sustojama ten, kur kiti eismo dalyviai pamatytų transporto priemonę likus iki jos mažiau kaip 100 m, nedelsiant toje važiuojamosios dalies pusėje pastatyti avarinio sustojimo ženklą prieš transporto priemonių važiavimo kryptį: gyvenvietėse – ne arčiau kaip 25 m atstumu, o ne gyvenvietėse – ne arčiau kaip 50 m atstumu nuo sustojusios transporto priemonės);
 • pasilikti eismo įvykio vietoje;
 • imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta pirmoji pagalba nukentėjusiems, iškviesti medikus, prireikus nuvežti nukentėjusius į medicinos įstaigą (jei tik tai nesukels pavojaus jų gyvybei ar sveikatai);
 • po eismo įvykio nevartoti alkoholinių gėrimų, vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, iki bus patikrintas blaivumas ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti.

Patarimus kaip elgtis patekus į eismo įvykį užsienyje rasite .