Besidomintiems draudimo kaina

Draudimo rizikai apibrėžti ir įvertinti naudojami įvairūs kriterijai, tačiau reiktų išskirti du pagrindinius veiksnius rizikai pamatuoti:

  • tikimybė patekti į eismo įvykį (rizikos atsitikimo dažnis);
  • vidutiniai nuostoliai.

Kalbant apie tikimybę patekti į eismo įvykį, kaip pavyzdį, galime panagrinėti 2022 metus, per kuriuos 6 iš 100 Lietuvoje įregistruotų lengvųjų transporto priemonių sukėlė eismo įvykius (2012 m. šis rodiklis buvo 16% mažesnis). Su lietuviškomis transporto priemonėmis sukeliamų eismo įvykių skaičius per paskutinius metus taip pat augo.

Kitas veiksnys – vidutinis eismo įvykio metu padaromos žalos dydis. Pavyzdžiui, lyginant 2021 m. padarytos vidutinės žalos dydį Lietuvoje ir užsienyje su 2022 m., matyti, kad Lietuvoje padaromos vidutinės žalos dydis išaugo 5,6% (iki 1,3 tūkst. Eur), o užsienyje – 13,3% (iki 5,5 tūkst. Eur).

Kad draudimo įmokų pakaktų eismo įvykių metu nukentėjusiųjų patirtoms žaloms padengti, draudimo bendrovės turi įvertinti kriterijus, kurie gali lemti eismo įvykio tikimybę bei išmokos dydį, todėl nustatydamos įmokos dydį, atsižvelgia į dešimtis įvairių rizikos veiksnių, kurių apibrėžto sąrašo nėra.

Draudimo kainos konkrečiam draudėjui apskaičiavimas – kiekvieno draudiko individualiai taikoma sudėtinga formulė, kuria įvertinami visi, draudiko nuožiūra svarbūs rizikos veiksniai. Atsižvelgiant į tai, draudimo įmokos dydis tam pačiam draudėjui kiekvienoje draudimo bendrovėje gali ženkliai skirtis.