Teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAS
Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas

Privalomojo civilinės atsakomybės draudimo sistemos funkcionavimo pagrindus įtvirtinantis teisės aktas, apibrėžiantis draudimo sutarties sudarymo principus, žalos nustatymo ir mokėjimo tvarką bei Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro statusą bei funkcijas.

Lietuvos Respublikos teisės aktas
Standartinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygos

Teisės aktas, detaliai apibrėžiantis įprastinės privalomojo draudimo sutarties sudarymą, šia sutartimi suteikiamą draudimo apsaugą, jos galiojimą bei galiojimo pratęsimą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAS
Eismo įvykio metu padarytos žalos administravimo ir draudimo išmokos mokėjimo taisyklės

Žalos, padarytos eismo įvykio metu ar atsiradusios vėliau kaip eismo įvykio padarinys, nustatymą ir draudimo išmokos mokėjimą dėl eismo įvykio nukentėjusiems asmenims reglamentuojantis teisės aktas.

Rekomendacijos dėl eismo įvykio metu padarytos neturtinės žalos dydžio nustatymo

Teisės aktas, apibrėžiantis kriterijus, į kuriuos būtina atsižvelgti nustatant konkretų neturtinės žalos dydį, bei nurodantis rekomenduojamas neturtinės žalos dydžius, atsižvelgiant į padarytos žalos pobūdį.

LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTAS
Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. 415 straipsnio 1 dalis. Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas.

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso straipsnis, apibrėžiantis transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimus bei nustatantis administracines nuobaudas už juos.

BIURO PRIIMTAS TEISĖS AKTAS
Žaliųjų kortelių žaloms administruoti paskiriamų atstovų skyrimo, veikimo ir atšaukimo tvarkos aprašas

Tvarka, nustatanti korespondentų žaloms administruoti Lietuvoje skyrimo sąlygas bei apibrėžianti reikalavimus korespondentų veiklai.