Planuojantiems įsigyti automobilį

Ketinant pirkti automobilį, be daugelio kitų, kyla klausimų ir dėl transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo naujai įsigyjamai transporto priemonei. Kad išvengtumėte painiavos ir nesulauktumėte nemalonios staigmenos, supažindiname Jus su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo nuostatomis, aktualiomis šia tema:
  • įprastinės privalomojo draudimo sutartys sudaromos, kai įprastinė transporto priemonės buvimo vieta yra Lietuvos Respublikos teritorijoje. Įprastinė draudimo sutartis sudaroma prieš valstybinį transporto priemonės įregistravimą;
  • už draudimo sutarties sudarymą atsako transporto priemonės savininkas;
  • transporto priemonės valdytojas neturi teisės sudaryti dėl tos pačios transporto priemonės kelių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarčių tam pačiam ar iš dalies sutampančiam laikotarpiui;
  • jei buvęs transporto priemonės draudėjas perdavė naujajam transporto priemonės savininkui savo dokumentus, patvirtinančius sudarytą draudimo sutartį, tokiu atveju naujajam transporto priemonės savininkui pereina draudėjo teisės ir pareigos, tačiau naujasis savininkas nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 15 dienų nuo transporto priemonės įsigijimo, privalo raštu pranešti draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, taip pat savo duomenis. Nepranešus draudikui apie nuosavybės teisės į transporto priemonę perėjimą, draudikas gali vertinti tai kaip pareigos pranešti apie draudimo rizikos pasikeitimą nevykdymą;
  • jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų už eismo įvykį išmokėtą sumą ar jos dalį;
  • naujas transporto priemonės savininkas, kuriam buvęs transporto priemonės draudėjas perdavė savo draudimo dokumentus, taip pat turi teisę nutraukti draudimo sutartį. Jei draudimo sutartį ar draudimo liudijimą turintis naujasis transporto priemonės savininkas nutraukia draudimo sutartį, jam grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį draudimo sutarties galiojimo laikotarpį;
  • draudėjas turi teisę bet kada nutraukti draudimo sutartį. Šiuo atveju draudėjui grąžinama sumokėta draudimo įmoka už likusį sutarties galiojimo laikotarpį;
  • draudimo sutartis gali būti nutraukiama draudiko iniciatyva, jei draudėjas sutarties nevykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis draudimo sutarties pažeidimas.

Svarbu: atsižvelgiant į tai, kad privalomojo draudimo įstatymo nuostatos leidžia nutraukti sudarytą draudimo sutartį tiek buvusiam, tiek naujam transporto priemonės savininkui, o taip pat ir draudikui – visuomet yra tikimybė, kad naujasis savininkas, įsigijęs transporto priemonę su galiojančiais draudimo dokumentais iš buvusio savininko, gali likti be draudimo apaugos ir apie tai nežinoti.

Rekomenduojama: įsigijus transporto priemonę su galiojančiais draudimo dokumentais, nedelsiant perrašyti privalomojo civilinės atsakomybės draudimo dokumentus savo vardu arba iškart pranešti draudikui apie nuosavybės teisės į įsigytą transporto priemonę perėjimą (draudimo rizikos pasikeitimą).

Jei vis tik nuspręsite rizikuoti ir naudotis pardavėjo Jums perduotais draudimo dokumentais, nepamirškite, kad ne vėliau kaip per 15 d. privalote pranešti draudikui, kurio dokumentus gavote apie nuosavybės teisės perėjimą, taip pat savo duomenis, kurių pagrindu draudikas įvertins draudimo rizikos pasikeitimą ir padidins arba sumažins draudimo įmoką.

Nevykdant draudimo sutartyje nustatytų pareigų, draudikas turi teisę reikalauti, kad grąžintumėte už eismo įvykį išmokėtą sumą ar jos dalį.