Besidomintiems draudimo kaina
Atsiųsti

Draudimo rizikai apibrėžti ir įvertinti naudojami įvairūs kriterijai, tačiau reiktų išskirti du pagrindinius veiksnius rizikai pamatuoti:

  • tikimybė patekti į eismo įvykį (rizikos atsitikimo dažnis);
  • vidutiniai nuostoliai.

Kalbant apie tikimybę patekti į eismo įvykį, kaip pavyzdį, galime panagrinėti 2017 metus, per kuriuos 6 iš 100 Lietuvoje įregistruotų lengvųjų transporto priemonių sukėlė eismo įvykius (prieš tris metus šis rodiklis buvo 16% mažesnis). Su lietuviškomis transporto priemonėmis sukeliamų eismo įvykių skaičius užsienyje per paskutinius metus taip pat augo.

Eismo įvykių skaičius, tūkst.

Kitas veiksnys - vidutinis eismo įvykio metu padaromos žalos dydis. Pavyzdžiui, lyginant 2017 m. padarytos vidutinės žalos dydį Lietuvoje ir užsienyje su 2016 m., matyti, kad Lietuvoje padaromos vidutinės žalos dydis išaugo 4,5%, o užsienyje - 7,6%.

Kad draudimo įmokų pakaktų eismo įvykių metu nukentėjusiųjų patirtoms žaloms padengti, draudimo bendrovės turi įvertinti kriterijus, kurie gali lemti eismo įvykio tikimybę bei išmokos dydį, todėl nustatydamos įmokos dydį, atsižvelgia į dešimtis įvairių rizikos veiksnių, kurių apibrėžto sąrašo nėra.

Draudimo kainos konkrečiam draudėjui apskaičiavimas – kiekvieno draudiko individualiai taikoma sudėtinga formulė, kuria įvertinami visi, draudiko nuožiūra svarbūs rizikos veiksniai. Atsižvelgiant į tai, draudimo įmokos dydis tam pačiam draudėjui kiekvienoje draudimo bendrovėje gali ženkliai skirtis.