Patikrink transporto priemonės draustumą

Įveskite eismo įvykio informaciją:

 

 

SVARBU! Nepamirškite šalia kaltininko valstybinio numerio parinkti kaltininko transporto priemonės registracijos valstybės

Jeigu eismo įvykio kaltininko transporto priemonė yra registruota Jungtinėje Karalystėje ir eismo įvykis įvyko nuo 2021 m. sausio 1 dienos - kreipkitės į eismo įvykio šalies draudikų biurą.