Patikrink transporto priemonės draustumą

Įveskite eismo įvykio informaciją:

 

 

SVARBU! Nepamirškite greta kaltininko valstybinio numerio nurodyti kaltininko transporto priemonės registracijos valstybę.

Jeigu eismo įvykio kaltininko transporto priemonė yra registruota Jungtinėje Karalystėje ir eismo įvykis įvyko 2021 m. sausio 1 dieną ar vėliau - kreipkitės į eismo įvykio šalies draudikų biurą.