Kas yra elektroninė eismo įvykio deklaracija?

 2023 m. gruodžio 23 d., įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymui (toliau – Įstatymas), oficialiai įtvirtinta galimybė pildyti ne tik popierinę, bet ir elektroninę eismo įvykio deklaraciją.

Vienintele Įstatymu nustatyta elektronine eismo įvykio deklaracijos forma, kuri gali būti naudojama eismo įvykio deklaravimui elektroniniu būdu, pripažįstama Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro administruojamomis informacinių technologijų priemonėmis sukurta platforma DRAUDIMOIVYKIAI.LT (toliau – Platforma).

Draudimoivykiai.lt – Lietuvos transporto priemonių draudikų biuro sukurta priemonė, skirta vairuotojams deklaruoti eismo įvykį el. būdu, kuria užtikrinamas saugus ir patogus deklaracijos pildymas.

Platforma draudimoivykiai.lt yra mobiliojo įrenginio naršyklėje pasiekiama aplikacija (stacionariame kompiuteryje galima išbandyti tik demonstracinę Platformos versiją), kurios nereikia iš anksto atsisiųsti ar kitaip įdiegti įrenginyje. El. deklaravimui pradėti pakanka telefono naršyklėje surinkti adresą www.draudimoivykiai.lt arba susirasti Platformą kurioje nors iš interneto paieškos sistemų.

Atvėrus Platformą naršyklėje jums bus pasiūlyta išsisaugoti platformos nuorodą jūsų įrenginio darbastalyje. Rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe, kad vėliau galėtumėte nesunkiai ją susirasti. Išsaugoti nuorodą galima ir savarankiškai naršyklės pagalba (pvz. Chrome naršyklėje pasirinkus (…) → Įdiegti programą).

 

Kuo elektroninė eismo įvykio deklaracija skiriasi nuo popierinės?

Popierinė eismo įvykio deklaracija – eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių vairuotojų ranka pildomas ir pasirašomas nustatytos formos dokumentas, kuriame fiksuojamas eismo įvykio faktas, aprašomos jo aplinkybės ir braižoma schema.

Pagrindiniai skirtumai, lyginant popierinę ir elektroninę eismo įvykio deklaraciją:

 • popierinė eismo įvykio deklaracija pildoma daug ilgiau:
  • reikia ranka užpildyti visus deklaracijoje esančius laukus, o deklaruojant eismo įvykį el. būdu neprireiks ieškoti transporto priemonės registracijos ar draudimo dokumentų – visa ši informacija bus automatiškai užpildyta iš duomenų bazių, todėl pildymas užtrunka trumpiau;
  • deklaraciją Platformoje gali pildyti ir abu eismo įvykio dalyviai savo išmaniuosiuose telefonuose vienu metu;
 • pildant el. eismo įvykio deklaraciją – mažiau streso ir klaidų: išmaniojo vedlio patarimai kiekviename žingsnyje nurodo ką ir kaip pildyti;
 • visi užpildytos el. eismo įvykio deklaracijos duomenys yra automatiškai perduodami eismo įvykio kaltininko draudimo bendrovei, tad kaltininkui daugiau nieko daryti nereikia, o nukentėjusiajam lieka tik kreiptis dėl žalos atlyginimo į kaltininko draudimo bendrovę.

 

Kada eismo įvykis gali būti deklaruojamas platformoje draudimoivykiai.lt?

El. deklaracija gali būti pildoma esant šioms sąlygoms:

 • eismo įvykio metu nėra žuvusių ar sužalotų asmenų (jei yra sužalotų asmenų, nedelsdami kreipkitės į Bendrąjį pagalbos centrą tel. 112, kuris nuspręs ar reikia kviesti medicininę pagalbą bei iškvies policiją);
 • eismo įvykio vietoje yra nukentėję asmenys, kurių turtui padaryta žala (jei eismo įvykio vietoje nėra vienos iš transporto priemonių vairuotojo, rekomenduojame dėl tolesnių veiksmų kreiptis į Bendrąjį pagalbos centrą tel. 112 arba į savo draudimo bendrovę);
 • vairuotojas nekelia įtarimo, jog yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
 • nėra padaryta žala kitam trečiųjų asmenų turtui (jei žala padaryta ne transporto priemonėms, o bet kuriam kitam turtui (pvz. statiniams, kelio įrenginiams ar pan.), rekomenduojame dėl tolesnių veiksmų kreiptis į Bendrąjį pagalbos centrą tel. 112 arba į savo draudimo bendrovę);
 • abi transporto priemonės registruotos Lietuvoje;
 • įvykis įvyko Lietuvoje;
 • sutariama dėl eismo įvykio aplinkybių ir kaltės (įskaitant ir abipusę kaltę).

Eismo įvykį deklaruoti Platformoje gali tiek apsidraudę, tiek neapsidraudę privalomuoju draudimu eismo įvykio dalyviai. Tais atvejais, kai įvykio kaltininkas yra neapsidraudęs, nukentėjusysis dėl žalos atlyginimo galės kreiptis į bet kurią deklaravimo metu pasirinktą draudimo bendrovę, kuri atlygins žalą Biuro vardu.

 

El. deklaracijos pildymas

Platformos nereikia atsisiųsti iš mobilių aplikacijų svetainės ar kitaip diegti įrenginyje, o el. deklaravimui pradėti pakanka telefono naršyklėje surinkti www.draudimoįvykiai.lt. Deklaruoti eismo įvykį galima tik mobiliais įrenginiais (kompiuteriais galima išbandyti tik demonstracinę platformos versiją). Demonstracinės deklaravimo versijos pildymo metu pateikti duomenys nebus išsaugoti ir nebus pateikti draudimo bendrovėms.

El. deklaraciją platformoje gali pildyti tiek vienas, tiek abu eismo įvykio dalyviai savo išmaniuosiuose telefonuose:

 • jei el. deklaraciją pildo vienas dalyvis, viename įrenginyje pateikiami abiejų eismo įvykio dalyvių duomenys, nufotografuojamos ar įkeliamos eismo įvykio nuotraukos, platformos priemonėmis aprašomos aplinkybės, nubraižoma schema, sutartinai nurodomas kaltininkas (arba abipusė kaltė) ir kiekvienas dalyvis pasirašo el. deklaraciją ekrane;
 • jei el. deklaraciją pildo kiekvienas dalyvis savo mobiliajame įrenginyje – nurodžius transporto priemonių valstybinius numerius, platforma susieja pildomas el. deklaracijas ir kiekvienas dalyvis pildo tik savo duomenis, pateikia nuotraukas, platformos priemonėmis aprašo aplinkybes, vienas iš dalyvių nubraižo schemą, sutartinai nurodo kaltininką ir pasirašo el. deklaraciją.

Toliau belieka sekti Platformos vedlio patarimais.

Naudingas patarimas: Siekiant greičiau ir paprasčiau užpildyti el. deklaraciją, eismo įvykio dalyviai gali prisijungti prie Platformos (paspaudę nuorodą „Prisijunkite“), autentifikuodami save kvalifikuotu SmartID arba MobileID parašu. Prisijungusiems vartotojams nereikės pildyti savo asmens duomenų (vardo, pavardės, gimimo datos, vairuotojo pažymėjimo numerio). Taip pat, prisijungus ir kliento erdvėje nurodžius adresą bei tel. numerį, šie duomenys bus automatiškai perkelti į el. deklaraciją. Dar vienas privalumas pildant deklaraciją prisijungus – prisijungęs vartotojas užpildytą deklaraciją vėliau galės rasti savo Platformos paskyroje.

Platformoje pateikus el. deklaraciją, jos duomenys automatiškai perduodami eismo įvykio kaltininko draudimo bendrovei: kaltininkui daugiau nieko daryti nereikia, o nukentėjusiajam liks tik kreiptis į kaltininko draudiką ir pateikti pretenziją dėl žalos atlyginimo.

 

Kitos platformos funkcijos

Platformoje prisijungusiems vartotojams (paspaudus nuorodą „Prisijunkite“ ir autentifikavus save kvalifikuotu SmartID arba MobileID parašu) yra prieinamos ir kitos su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu susijusios galimybės. Vartotojas gali:

 • peržiūrėti savo transporto priemonių draudimo dokumentus ir jų istoriją;
 • Peržiūrėti bendrus eismo įvykių, kuriuose dalyvavo vartotojo transporto priemonės, duomenis;
 • užsisakyti pranešimus apie besibaigiančią draudimo sutartį;
 • užsisakyti pranešimus apie esminius žalos administravimo įvykius;
 • nurodyti savo kontaktinius duomenis ir pažymėti, kokiu būdu norėtų gauti jam aktualius pranešimus;
 • saugiai susirašinėti su Biuru platformos priemonėmis vartotojui aktualiais klausimais.

Eismo įvykių deklaravimo Platformoje veiksmų detalizacija

Deklaravimas pradedamas Platformoje paspaudus mygtuką „Deklaruoti“.
Pradžioje glaustai pateikiama informacija apie vairuotojo pareigas eismo įvykio vietoje,
el. deklaracijos pildymo galimybes ir sąlygas, pateikiami būtini sutikimai dėl duomenų tvarkymo ir supažindinama su Platformos taisyklėmis.
 
El. deklaraciją Platformoje gali pildyti tiek vienas, tiek abu eismo įvykio dalyviai savo išmaniuosiuose telefonuose.
 
Siekiant greičiau ir paprasčiau užpildyti el. deklaraciją, eismo įvykio dalyviai gali prisijungti prie platformos (paspaudus „Prisijunkite“ su savo SmartID arba MobileID priemonėmis). Prisijungus, vartotojams nereikės pildyti savo asmens duomenų, taip pat, prisijungęs vartotojas užpildytą deklaraciją galės visuomet rasti savo platformos paskyroje.
Susipažinus su el. deklaracijos pildymo Platformoje sąlygomis, eismo įvykio dalyviai nurodo transporto priemonių valstybinius numerius.
 
Nurodžius eismo įvykyje dalyvaujančių transporto priemonių valstybinius numerius, Platforma pateikia transporto priemonių duomenis, kuriuos reikia atidžiai peržiūrėti, patikrinti, ar įvedant valstybinius numerius nebuvo padaryta klaidų. Vėliau transporto priemonių valstybinių numerių pakeisti nebebus galima.
Patvirtinus transporto priemonių duomenis, pereinama prie abiejų eismo įvykio dalyvių kontaktinių duomenų įvesties.
Baigus pildyti el. deklaraciją, nurodytais el. pašto adresais bus išsiųsta deklaracijos kopija.
 
Pastaba: pildant el. deklaraciją vienu įrenginiu, kiekviename deklaracijos žingsnyje matysite du atskirus skirtukus, kuriuose pildoma kiekvieno eismo įvykyje dalyvavusio automobilio duomenys.
 
Užpildžius privalomus duomenis, aktyvuojamas perėjimo į kitą žingsnį mygtukas.
Įvykio laiko ir vietos žingsnyje galima patikslinti eismo įvykio laiką ir vietą.
 
Eismo įvykio laiką galima nustatyti ankstesnį nei el. deklaracijos pildymo laikas, tačiau ribotai.
 
Jei el. deklaracija pildoma eismo įvykio vietoje, vartotojui suteikus Platformai galimybę naudotis įrenginio GPS duomenimis eismo įvykio vieta nustatoma automatiškai, tačiau eismo įvykio dalyviai gali ją patikslinti pateikiamame žemėlapyje.
 
Taip pat šiame žingsnyje nurodomi eismo įvykio liudininkų kontaktiniai duomenys.
Fotografavimo žingsnyje pateikiamos eismo įvykio vietos ir automobilių sugadinimų nuotraukos.
 
Nuotraukas galima įkelti tiesiogiai fotografuojant eismo įvykio vietoje Platformos priemonėmis arba įkelti pasirinktas nuotraukas iš mobiliojo įrenginio galerijos.
Sugadinimų žingsnyje pažymima, kurios transporto priemonės vietos buvo apgadintos ir, perstumiant rodyklę, nurodoma pirminio smūgio vieta.

Esant poreikiui, papildomai galima pateikti pastabą ar kitą svarbią informaciją teksto lauke.
 
Eismo įvykio aplinkybių žingsnyje  pažymimos eismo įvykio aplinkybės – taip pat, kaip tai daroma pildant popierinę deklaraciją.
Platformos priemonėmis nubraižoma eismo įvykio schema, pasirenkant tinkamą sankryžos tipą ar nupiešiant kelio kontūrus savarankiškai.
 
Rodyklėmis nurodoma transporto priemonių judėjimo kryptis, pridedami kiti aplinkybių aprašymui svarbūs elementai (šviesoforai, kelio ženklai ir pan.).
 
Taip pat galima nupiešti schemą popieriuje ir įkelti schemos nuotrauką.
Vairuotojo duomenų žingsnyje pateikiami vairuotojų asmens ir kontaktiniai duomenys.
 
Šiame žingsnyje taip pat galima prisijungti prie Platformos – tokiu atveju bus automatiškai užpildyti asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data, vairuotojo pažymėjimo numeris).
 
Be to, prisijungus ir kliento erdvėje nurodžius adresą bei tel. numerį, šie duomenys taip pat bus perkelti į el. deklaraciją.
Užpildžius visus duomenis, pasiūloma peržiūrėti ir patikrinti pateiktą informaciją.
 
Peržiūros metu nuspaudus pieštuko simbolį, galima grįžti į reikiamą žingsnį ir, esant reikalui, patikslinti duomenis.
 
Peržiūros metu matomi abiejų eismo įvykio deklaraciją pildančių vairuotojų duomenys, nepriklausomai nuo to ar deklaracija pildoma vienu įrenginiu, ar dviem.
Paskutiniame žingsnyje yra nurodomas eismo įvykio kaltininkas (arba abipusė kaltė) ir ekrane kiekvienas eismo įvykio dalyvis (rašikliu arba pirštu) pasirašo deklaraciją.
Pasirašius deklaraciją ir paspaudus mygtuką „Pateikti“, el. deklaracijos duomenys išsiunčiami eismo įvykio dalyviams nurodytais el. pašto adresais.
 
Laiške pridedama slaptažodžiu apsaugota el. deklaracijos kopija PDF formatu (slaptažodis – deklaruojant nurodyto asmens kodo ar vairuotojo pažymėjimo 6 paskutiniai skaitmenys), taip pat pateikiama informacija apie tai, kokių veiksmų toliau turi imtis eismo įvykio dalyvis.
 
Kartu deklaracijos duomenys automatiškai pateikiami ir už žalos atlyginimą atsakingai draudimo bendrovei.

Turite klausimų?

Jeigu liko neatsakytų klausimų, užsukite į dažniausiai užduodamų klausimų (D.U.K.) skiltį.

Neradote Jus dominančios informacijos apie programėlės veikimą dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje? Turite pasiūlymų dėl programėlės tobulinimo? Klausimą ar siūlymą visuomet galite pateikti čia.

Jeigu norite užduoti klausimą, susijusį su savo asmens duomenimis, prašome jį pateikti prisijungus prie savo DRAUDIMOĮVYKIAI.LT paskyros skiltyje Pranešimai.