Teisės aktai

EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVA
Transporto priemonių draudimo direktyva 2009/103/EB

Direktyva, apibrėžianti žalos atlyginimo procedūras ir jų subjektus, Informacijos centrų steigimą ir veiklą bei įtvirtinanti valstybių narių pareigą užtikrinti, kad jų transporto priemonės būtų apdraustos bent nustatytomis mažiausiomis privalomojo draudimo sumomis.

EUROPOS SĄJUNGOS DIREKTYVA
Transporto priemonių draudimo direktyva (ES) 2021/2118 iš dalies keičianti direktyvą 2009/103/EB

Direktyva, išplečianti draudžiamų transporto priemonių aprėptį, padidinanti minimalias privalomojo draudimo sumas, apibrėžianti eismo įvykyje patirtos žalos atlyginimą draudimo įmonės nemokumo atveju bei užtikrinanti sklandesnį nuostolių atlyginimą.

1 2