Biuras
Atsiųsti

Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras (toliau – Biuras) yra pagal Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymą veikianti draudikų asociacija.

Biuro nariai – draudimo bendrovės, turinčios teisę vykdyti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo veiklą Lietuvoje.

Pagrindinės Biuro funkcijos trumpai ir suprantamai:

1) atlygina žalą nukentėjusiems per eismo įvykį nuo nedraustos transporto priemonės;

2) koordinuoja draudimo įmonių veiklą, susijusią su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu;

3) kaupia informaciją, susijusią su transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, valdo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazę;

4) veikia kaip Lietuvos Respublikos žalų atlyginimo institucija (t. y. nagrinėja pretenzijas dėl padarytos žalos Europos Sąjungos ar užsienio valstybėje bei moka išmokas nukentėjusiems esant  įstatyme apibrėžtoms sąlygoms);

5) atlieka informacijos centro funkcijas (t. y. užtikrina duomenų rinkimo koordinavimą ir pateikimą asmenims, turintiems teisę gauti atitinkamą informaciją);

6) kartu su kompetentingomis institucijomis formuoja bendrą transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo politiką Lietuvoje;

7) vykdo tarptautinius įsipareigojimus pagal žaliosios kortelės sistemą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.


Svarbiausias Biuro veiklą reglamentuojantis teisės aktas:
Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymas