Breadcrumbs

Pagrindinis Patekusiems į eismo įvykį Kas atlygins žalą, jei kaltininko transporto priemonė nedrausta
Kas atlygins žalą, jei kaltininko transporto priemonė nustatyta ir nedrausta:
Atsiųsti
  • jei kaltininkas sukėlė eismo įvykį Lietuvoje, naudodamas nedraustą transporto priemonę, ir dėl žalos padarymo kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė - žalą atlygins mūsų Biuras;

  • jei kaltininkas sukėlė eismo įvykį Lietuvoje, naudodamas transporto priemonę, apdraustą draudimo bendrovėje, kuriai iškelta bankroto byla - žalą atlygins mūsų Biuras;
  • jei kaltininkas sukėlė eismo įvykį Europos ekonominės erdvės valstybėje, naudodamas nedraustą Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotą transporto priemonę, ir dėl žalos padarymo kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė - žalą atlygins mūsų Biuras;

  • jei kaltininkas sukėlė eismo įvykį Europos ekonominės erdvės valstybėje, naudodamas nedraustą ne Europos ekonominės erdvės valstybėje registruotą transporto priemonę, ir dėl žalos padarymo kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė - žalos atlyginimo klausimus spręs eismo įvykio šalies biuras.
  • jei kaltininkas sukėlė eismo įvykį ne Europos ekonominės erdvės valstybėje, naudodamas nedraustą transporto priemonę, ir dėl žalos padarymo kyla transporto priemonės valdytojo civilinė atsakomybė - žalos atlyginimo klausimus spręs eismo įvykio šalies biuras.

 

Plačiau apie patirtos žalos atlyginimą Biuro lėšomis skaitykite čia. 

 

Dažniausi atvejai, kai dėl eismo įvykio, įvykusio Lietuvoje, žala nėra atlyginama:

  • jei žala padaryta turtui, tačiau kaltininko vairuota transporto priemonė nėra žinoma (identifikuota);
  • jei žala padaryta turtui, kaltininkui vairuojant transporto priemonių junginį, tačiau velkančioji transporto priemonė nėra žinoma;
  • žala, patirta eismo įvykiuose, kai transporto priemonės buvo naudojamos oro uostuose, kitose viešam kelių eismui apribotose uždaro pobūdžio teritorijose ar autodromuose sporto varžyboms, treniruotėms, parodoms ar mokymams vairuoti, neatlyginama;
  • ji taip pat neatlyginama, jei už eismo įvykį atsakingas asmuo yra karys arba karinėms pajėgoms priskirtas civilis tarnautojas, vairavęs kariniam vienetui priklausančią transporto priemonę;
  • pačiam už žalos padarymą atsakingam asmeniui, jo naudojamai transporto priemonei ir joje esančiam turtui bei kitam tos transporto priemonės draudėjo ar savininko turtui, nėra atlyginama.