Nutikus eismo įvykiui, nekartokite šios klaidos – galite likti be išmokos ir dar kaltas

Išvažiuodami į kelią niekuomet negalite žinoti, kas nutiks – užsižiūrėjęs vairuotojas stuktelės į jūsų automobilio galą, o gal ir patys nespėsite laiku nuspausti stabdžio pedalo ar nepavyks išvengti kelyje netikėtai atsiradusios kliūties. Tokiose situacijose stresas dažnai ima viršų, o žinios, kaip elgtis ir ką daryti patekus į eismo įvykį kelyje, kažkur išgaruoja.

Neskubėkite patraukti transporto priemonės – tai gali būti klaida

Sukėlus eismo įvykį ar tapus nukentėjusiuoju, svarbiausia nepasimesti ir veikti nuosekliai – įvertinti realią situaciją bei esamą žalą. Apgadintas transporto priemones apžiūrėti tikrai suspėsite, tad pirmiausia dėmesį skirkite eismo dalyviams. Net jei visi eismo dalyviai iš pirmo žvilgsnio atrodo sveiki, pasiteiraukite, ar jie gerai jaučiasi – tokiose stresinėse situacijose ypač svarbus emocinis fonas ir pagalba nusiraminant. Jei yra sužeistųjų, suteikite pirmąją medicininę pagalbą, iškvieskite medikus ir policiją.

Nepamirškite pasirūpinti ir eismo bei eismo dalyvių saugumu: pastatykite avarinio sustojimo ženklą važiuojamosios dalies pusėje. Gyvenvietėse – ne arčiau kaip 25 m atstumu, o ne gyvenvietėse – ne arčiau kaip 50 m atstumu nuo sustojusios transporto priemonės. Įjunkite avarinius žibintus, apsivilkite liemenę su atšvaitais.

Tuomet įvertinkite eismo įvykio metu padarytą žalą turtui. Kartais eismo įvykio dalyviai bendru sutarimu nusprendžia patraukti transporto priemones nuo važiuojamosios dalies tam, kad netrukdytų eismui, tačiau jei nesate avarijos kaltininkas, būkite budrus. Nepamirškite –transporto priemones patraukti iš įvykio vietos galima tik apžiūrėjus avarijos vietą, sutarus dėl kaltės ir užfiksavus įvykį užpildant eismo įvykio deklaraciją.

Transporto priemones nedelsiant patraukti iš įvykio vietos galima tik tuomet, kai yra keliamas pavojus kitiems eismo dalyviams, tačiau savo saugumui patartina prieš tai užfiksuoti eismo įvykio aplinkybes fotografuojant iš keturių skirtingų pusių. Nuotraukose turėtų matytis bendras paveikslas – apgadintos transporto priemonės bei įvykio vieta su kelio ženklais ir ženklinimu, taip pat transporto priemonių kontakto vieta, valstybiniai numeriai bei padaryti apgadinimai.

Pravartu pasirūpinti ir papildomu saugumu susirenkant eismo įvykio liudininkų kontaktus – galėsite jaustis ramiau, jei transporto priemones patraukus iš įvykio vietos, iškiltų nesutarimų dėl avarijos aplinkybių ar kaltininko atsakomybės.

Kviesti policiją ar ne – atsakykite į tris klausimus

Pasirūpinę eismo ir eismo dalyvių saugumu, galėsite pereiti prie eismo įvykio deklaracijos pildymo, tačiau prieš tai įvertinkite, ar eismo įvykio metu nebuvo aplinkybių, dėl kurių privalu kviesti policiją.

Savarankiškai pildyti eismo įvykio deklaraciją be policijos galima tuomet, kai eismo įvykis atitinka tris sąlygas – nėra žuvusių ar sužalotų asmenų, eismo įvykio vietoje yra visi žalą turtui patyrę nukentėję asmenys ir transporto priemonių vairuotojai sutaria dėl eismo įvykio aplinkybių bei kaltininko atsakomybės.

LR Transporto priemonių draudikų biuro Žalų administravimo departamento direktoriaus pavaduotojas Eligijus Oršauskas primena ir dar vieną svarbų niuansą: nepamirškite įvertinti kitos transporto priemonės vairuotojo elgesio – jei kyla įtarimų, kad jis gali būti neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, kvieskite policiją ir jokiomis aplinkybėmis nesutikite klastoti bet kokių eismo įvykio duomenų.

„Net ir tuo atveju, kai nukentėjęs asmuo su eismo įvykio kaltininku dėl žalos atlyginimo tariasi tiesiogiai, nekviečia policijos, būtina pildyti eismo įvykio deklaraciją (EĮD), nes tai oficialius dokumentas, kuris pagrindžia eismo įvykio faktą. Nes kuomet eismo įvykio dalyvių tarpusavyje sutariama, jog žalą atlygins kaltininkas, o nebuvo užpildyta EĮD, vėliau kaltininkas gali persigalvoti ir neatlyginti žalos. Tokiu atveju žalą nukentėjusiajam atlygins LR Transporto priemonių draudikų biuras.

Ir dar vienas dalykas – jei kaltininkas sumoka pinigus nukentėjusiajam, jie tą atsiskaitymo faktą turėtų patvirtinti raštiškai, kad vienas žalą atlygino, o kitas pinigus gavo. Nes nukentėjęs asmuo gali pakartotinai kreiptis dėl žalos atlyginimo ir teigti, kad kaltininkas jam žalos neatlygino”, – perspėja E. Oršauskas.

Jei neturite popierinės eismo įvykio deklaracijos – ne bėda, ją rasite savo telefone

Nutikus eismo įvykiui dažnas vairuotojas susizgrimba, kad eismo įvykio deklaracijos transporto priemonėje neturi ar stresinėje situacijoje vienintelį egzempliorių sugadino netinkamai užpildęs informaciją.

Jei su savimi turite telefoną, pildymui galite rinktis paprastesnę ir patogesnę oficialią elektroninę eismo įvykio deklaraciją puslapyje draudimoįvykiai.lt – iš karto po sėkmingo deklaracijos pildymo užbaigimo visi duomenys bus perduoti deklaracijoje nurodyto eismo įvykio kaltininko draudimo bendrovei.

„Eismo įvykį platformoje deklaruoti gali tiek kaltininkas, tiek nukentėjęs asmuo, nes deklaruoti galima tiek vienu, tiek dviem išmaniaisiais įrenginiais. Pildant deklaraciją dviem įrenginiais, kiekvienas vairuotojas užpildys savo duomenis, o platforma, atpažinusi eismo įvykio dalyvių transporto priemones, susies juos į vieną bendrą dokumentą”, – apie elektroninės eismo įvykio deklaracijos privalumus pasakoja E. Oršauskas.

Pildydami elektroninę eismo įvykio deklaracijos versiją, visuomet galėsite pamatyti, kuriame žingsnyje esate jūs, o kuriame žingsnyje yra kitas vairuotojas. Bet kuriuo metu galėsite peržiūrėti kito vairuotojo užpildytą informaciją, susitikrinti duomenų atitikimą.

„Pildyti elektroninę eismo įvykio deklaracijos versiją telefonu patogu ir dėl mažesnio reikiamų duomenų kiekio – suvedus transporto priemonės valstybinį numerį, sistema automatiškai užpildys reikiamą informaciją apie transporto priemonės draudimą, tad duomenys bus patikimesni, o jūs sugaišite mažiau laiko. Prieš pasirašant eismo įvykio deklaraciją, platforma pateiks visus nurodytus eismo įvykio dalyvių duomenis. Paprašykite kito vairuotojo parodyti savo asmens dokumentą ir įsitikinkite, kad asmens duomenys įvesti teisingai”, – sako E. Oršauskas.

Užpildžius elektroninę eismo įvykio deklaraciją draudimoįvykiai.lt, eismo įvykio kaltininkui papildomai kreiptis ir raštu pranešti apie eismo įvykį draudimo bendrovei nereikia, o įvykyje nukentėjusiam asmeniui belieka kreiptis į kaltininko draudiką. Netrukus po užpildymo savo nurodytu el. pašto adresu arba SMS žinute gausite deklaraciją ir kitą naudingą informaciją, o susikūrę paskyrą puslapyje, galėsite sekti pranešimus apie deklaruotų eismo įvykių administravimo eigą.

Straipsnis publikuotas 2024 balandžio 29 d. Delfi: https://www.delfi.lt/projektai/klysti-zmogiska/nutikus-eismo-ivykiui-nekartokite-sios-klaidos-galite-likti-be-ismokos-ir-dar-kaltas-96404563