Breadcrumbs

Pagrindinis Patekusiems į eismo įvykį Patarimai nukentėjusiajam
Patarimai nukentėjusiajam
Atsiųsti

Įsitikinkite ar nėra būtina kviesti policiją čia. Jei nebūtina - galima pildyti eismo įvykio deklaraciją. Neturint eismo įvykio deklaracijos galima naudoti švarų popieriaus lapą, kuriame būtina kuo tiksliau nupiešti eismo įvykio schemą, aprašyti eismo įvykio aplinkybes, užfiksuoti kitas eismo įvykio detales: datą, vietą, laiką, eismo įvykio dalyvių ir jų transporto priemonių duomenis, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenis bei pasirašyti visiems eismo įvykio dalyviams. Pildoma tiek popieriaus lapų, kiek yra eismo įvykio dalyvių ir jie turi būti užpildomi vienodai.

Patekus į eismo įvykį, laikykitės tokių pagrindinių taisyklių:

  • jei nukentėjo žmogus, pagal galimybes suteikite pirmąją pagalbą, iškvieskite medikus;
  • nekeiskite transporto priemonės padėties, stenkitės išsaugoti eismo įvykio aplinkybes atskleidžiančias detales;
  • jei būtina, kvieskite policiją;
  • pildant eismo įvykio deklaraciją, neskubant nubraižykite eismo įvykio schemą, aprašykite eismo įvykio aplinkybes, prieš tai patikrinus atidžiai ir aiškiai užpildykite duomenis apie transporto priemonę, jos valdytojus, draudimo dokumentus ir kitus deklaracijoje nurodytus duomenis, duokite pasirašyti visiems eismo įvykio dalyviams. Jei nukentėjote - nepasirašykite ten, kur tai padaryti turi avarijos kaltininkas. Vienodai užpildykite tiek eismo įvykio deklaracijos egzempliorių, kiek yra dalyvių. Netaisykite ir nekeiskite užpildytos ir pasirašytos deklaracijos.
  • jei turite galimybę, nufotografuokite eismo įvykio vietą, transporto priemonės sugadinimus, kaltininko transporto priemonės valstybinį numerį;
  • per 3 darbo dienas nuo eismo įvykio praneškite apie jį kaltininko draudimo bendrovei raštu, patarkite kaltininkui - padaryti tą patį. Pateikite kaltininko draudimo bendrovei eismo įvykio dalyvių pasirašytą deklaraciją ar kitą pasirašytą dokumentą apie eismo įvykio aplinkybes.

Jei patekote į eismo įvykį ne Lietuvoje, o kitoje valstybėje - naudokitės patarimais pateiktais čia.