Breadcrumbs

Pagrindinis Patekusiems į eismo įvykį Patarimai pildantiems eismo įvykio deklaraciją

Patarimai pildantiems eismo įvykio deklaraciją
Atsiųsti

Eismo įvykio deklaracija pildoma esant šioms sąlygoms:

  • eismo įvykio metu nėra žuvusių ar sužalotų asmenų;
  • eismo įvykio vietoje yra nukentėjusieji asmenys, kurių turtui padaryta žala;
  • vairuotojas nekelia įtarimo, jog yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
  • sutariama dėl eismo įvykio aplinkybių.

Nors kviesti policiją į eismo įvykio, kuriame dalyvavo daugiau kaip dvi transporto priemonės, vietą nėra privaloma, tačiau dėl ypatingo tokių eismo įvykių aplinkybių sudėtingumo vis dėlto rekomenduotina eismo įvykio deklaracijos nepildyti, o iškviesti policijos pareigūnus ir siekti, kad jie eismo įvykio aplinkybes užfiksuotų nustatyta tvarka.

Eismo įvykio deklaracijos komplektą sudaro du vienodi save kopijuojantys blankai, todėl pildant deklaraciją nebūtina pildyti abiejų blankų atskirai, užtenka pirmąją deklaracijos blanką užpildyti abiems eismo įvykio dalyviams - kiekvienam savąją dalį.

Patarimus kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją rasite kitoje deklaracijos lapo pusėje arba čia.

Kadangi pildant eismo įvykio deklaraciją dažnai daromos klaidos, rekomenduojame su šiais patarimais susipažinti iš anksto, gavus eismo įvykio deklaracijos blanką.

Dažniausios eismo įvykio deklaracijos pildymo klaidos:

  • eismo įvykio dalyviai deklaracijoje visai nepasirašo;
  • nukentėjęs eismo įvykio dalyvis pasirašo ir 14, ir 15 laukeliuose, nors turėtų pasirašyti tik 15 laukelyje „Vairuotojų parašai";
  • 12 laukelyje nepažymimos faktinės eismo įvykio aplinkybės;
  • pildant 12-jo laukelio 1 ir 2 langelius, šalia jų pateiktuose teiginiuose dažnai pamirštama išbraukti netinkamus žodžius (pvz., prie 2 langelio - *pradedant važiuoti / atidarant dureles);
  • eismo įvykio dalyviai nenurodo savo telefono numerių, el. pašto adresų, dėl ko draudimo bendrovė negali operatyviai spręsti su žalos atlyginimu susijusių klausimų.

Užpildytos eismo įvykio deklaracijos pavyzdį rasite čia.

Nepamirškite, kad užpildytą ir pasirašytą deklaraciją draudžiama taisyti, keisti ar papildyti nepateiktais duomenimis.

Kai nei vienas eismo įvykio dalyvis neturi eismo įvykio deklaracijos, galima naudoti paprasto švaraus popieriaus lapą, kuriame turi būti nurodoma eismo įvykio data, laikas, vieta, eismo įvykio dalyviai bei jų  transporto priemonių duomenys, eismo įvykio dalyvių transporto priemonėms padaryti sugadinimai, nubraižoma eismo įvykio schema, pateikiama informacija apie eismo įvykio dalyvių civilinę atsakomybę apdraudusias draudimo bendroves, turimus draudimo dokumentus, patvirtinant aprašytas eismo įvykio aplinkybes visų eismo įvykio dalyvių parašais. Pildoma tiek lapų, kiek yra eismo įvykio dalyvių.

Jei iki šiol neturite eismo įvykio deklaracijos blanko, jį visuomet galite gauti savo draudimo bendrovėje. Patariame naudoti tik draudimo bendrovių išduodamus nustatyto pavyzdžio eismo įvykio deklaracijos blankus, nes internetu atsisiųstų ir pačių atsispausdintų arba originalių deklaracijų nespalvotų kopijų naudojimas gali komplikuoti už eismo įvykį atsakingo vairuotojo nustatymo bei žalos atlyginimo klausimų sprendimą.