Patekusiems į eismo įvykį
Atsiųsti

Patekus į eismo įvykį svarbiausia nepasimesti. Jei susikaupsite ir nuosekliai vadovausitės čia pateiktais patarimais - išvengsite klaidų, kurios gali komplikuoti žalos atlyginimo klausimų sprendimą.

Kada kviesti policiją:

 • jei eismo įvykio metu nukentėjo ar žuvo žmogus;
 • buvo apgadintas turtas, kurio savininko eismo įvykio vietoje nėra;
 • įtariama jog eismo įvykio dalyvis (-iai) yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
 • kai nesutariama dėl eismo įvykio aplinkybių.

Policiją kvieskite bendruoju pagalbos telefonu 112.

Kada pildyti eismo įvykio deklaraciją:

 • eismo įvykio metu nėra žuvusių ar sužalotų asmenų;
 • eismo įvykio vietoje yra nukentėjusieji asmenys, kai padaryta žala jų turtui;
 • vairuotojas nekelia įtarimo, jog yra neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų;
 • sutariama dėl eismo įvykio aplinkybių.

Eismo įvykio deklaracijos komplektą sudaro du save kopijuojantys blankai, todėl abiems eismo įvykio dalyviams pakanka užpildyti pirmojo blanko savąją dalį ir ją pasirašyti. Patarimus kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją rasite čia.

Ką dar privalo padaryti eismo įvykio dalyviai, įvykus eismo įvykiui :

 • nedelsdami sustoti ir pažymėti eismo įvykio vietą KET nustatyta tvarka (t.y. įjungti avarinės šviesos signalizaciją transporto priemonėje, o jei jos nėra arba jei kiti eismo dalyviai pamatytų transporto priemonę likus iki jos mažiau kaip 100 m, nedelsiant toje važiuojamosios dalies pusėje pastatyti avarinio sustojimo ženklą prieš transporto priemonių važiavimo kryptį: gyvenvietėse - ne arčiau kaip 25 m atstumu, o ne gyvenvietėse - ne arčiau kaip 50 m atstumu nuo sustojusios transporto priemonės);
 • pasilikti eismo įvykio vietoje;
 • imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų suteikta pirmoji pagalba nukentėjusiems, iškviesti medikus, prireikus nuvežti nukentėjusius į medicinos įstaigą (jei tik tai nesukels pavojaus jų gyvybei ar sveikatai);
 • po eismo įvykio nevartoti alkoholinių gėrimų, vaistų, narkotinių ar kitų svaigiųjų medžiagų, iki bus patikrintas blaivumas ar apsvaigimas arba bus atsisakyta tai atlikti.

Patarimus kaip elgtis patekus į eismo įvykį užsienyje rasite čia.