Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas. 415 straipsnio 1 dalis. Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas.

Parsisiųsti

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

2015 m. birželio 25 d. įstatymu

Nr. XII-1869

415 straipsnis. Transporto priemonių dalyvavimo viešajame eisme reikalavimų pažeidimas

Pakeistas straipsnio pavadinimas:

Nr. XII-2746, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26866

1. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu neapdraustų transporto priemonių vairavimas ir (ar) pareigos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu apdrausti viešajame eisme dalyvaujančias transporto priemones nevykdymas

užtraukia baudą vairuotojams nuo penkiasdešimt iki vieno šimto eurų, atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą fiziniams asmenims – nuo šešiasdešimt iki vieno šimto dvidešimt eurų, atsakingiems už transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sudarymą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo vieno šimto dvidešimt iki dviejų šimtų keturiasdešimt eurų.

Straipsnio dalies pakeitimai:

Nr. XII-2746, 2016-11-08, paskelbta TAR 2016-11-16, i. k. 2016-26866