Breadcrumbs

Pagrindinis Vykstantiems į užsienį Ką turėčiau daryti įvykus eismo įvykiui kitoje šalyje?
Ką turėčiau daryti įvykus eismo įvykiui kitoje šalyje
Atsiųsti

Pirmiausia, apie eismo įvykį (nepaisant to, ką sako kitas eismo įvykio dalyvis) nedelsiant praneškite policijai. Tais atvejais, kai yra sužeistų ar žuvusių asmenų, policiją kviesti yra būtina. Jei eismo įvykio valstybėje galioja praktika, kad policijos pareigūnai nevyksta į eismo įvykio vietą, net ir tokiu atveju tikslinga skambinti jiems ir teirautis, kaip derėtų elgtis.

Antra, tiksliai užsirašykite šiuos duomenis: kitos eismo įvykyje dalyvavusios transporto priemonės valstybinį numerį, registracijos valstybę (jei turite galimybę, valstybinį numerį nufotografuokite), transporto priemonės vairuotojo ir transporto priemonės savininko (jeigu skiriasi) vardą, pavardę bei adresą. Būtinai užsirašykite draudimo kompanijos, apdraudusios kitos transporto priemonės vairuotojo civilinę atsakomybę, duomenis (draudimo kompanijos pavadinimą, adresą), taip pat draudimo liudijimo ir žaliosios kortelės seriją bei numerį. Jei įmanoma, paprašykite kito vairuotojo pateikti jo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo kopiją. Atkreipiame dėmesį, kad dažnai prie žaliosios kortelės būna prisegta ir jos kopija, skirta eismo įvykyje nukentėjusiam asmeniui. Jūs pats kitiems eismo įvykio dalyviams parodykite savo turimą draudimo liudijimą (žaliąją kortelę) ir pateikite kitus reikiamus duomenis apie save bei savo transporto priemonę. Prie Lietuvos draudimo bendrovių išduotų žaliųjų kortelių taip pat gali būti pridėtos jos kopijos (baltos spalvos draudimo liudijimas, kurio viršutiniame dešiniajame kampe nurodyta „Kopija“). Jeigu tokią turite, atiduokite ją kitam eismo įvykio dalyviui.

Trečia, susirinkite informaciją apie eismo įvykio liudininkus (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, kuriais būtų galima su jais susisiekti). Jei turite galimybę, nufotografuokite eismo įvykio vietą ir nubraižykite jo schemą. Jeigu policija nevyksta į eismo įvykio vietą, būtina pildyti eismo įvykio deklaraciją („European Accident Statement”), kurioje nurodomos visos svarbios eismo įvykio aplinkybės bei nubraižoma eismo įvykio schema. Šio dokumento pildymas - įprasta procedūra, todėl tikėtina, kad ir kitas eismo įvykio dalyvis turės tokį dokumentą. Eismo įvykio deklaracijos tekstas vienodas visomis kalbomis, todėl pažiūrėję į lietuvišką jos variantą, žinosite kita kalba pateiktų laukų reikšmes. Atkreipiame dėmesį, kad eismo įvykio deklaracijos pildymas nereiškia, jog Jūs pripažįstate savo atsakomybę dėl eismo įvykio. Pasirašydami eismo įvykio deklaraciją, Jūs patvirtinate eismo įvykio aplinkybes, kurios vėliau bus svarbios sprendžiant, kas atsakingas dėl eismo įvykio ir kas turėtų atlyginti eismo įvykio metu padarytą žalą. Vis dėlto, rekomenduojame įsitikinti, kad suprantate informaciją, kurią įrašė kitas eismo dalyvis. Patarimus kaip pildyti eismo įvykio deklaraciją rasite čia.