Vykstantiems į užsienį
Atsiųsti

Įprastinė transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis suteikia draudimo apsaugą ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje. Vykstant į minėtas šalis, pakanka turėti pagal įprastinę draudimo sutartį išduotą draudimo liudijimą, kuris galioja visose Europos ekonominės erdvės valstybėse bei Šveicarijoje ir kiekvienoje iš šių valstybių suteikia tokią draudimo apsaugą, kokios reikalauja šios šalies teisės aktai.

Žalioji kortelė (pagal įprastinę privalomojo draudimo sutartį išduodamas tarptautinis transporto priemonės draudimo liudijimas) suteikia draudimo apsaugą žaliosios kortelės sistemos valstybėse. Svarbu atkreipti dėmesį, kad žalioji kortelė negalioja tose valstybėse, kurių kodai (žaliojoje kortelėje, 8 lauke) išbraukti.

Nukentėjus eismo įvykiuose kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijoje, draudimo bendrovė patirtą žalą atlygina pagal tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, teisės aktuose numatytas draudimo sumas arba pagal Lietuvos įstatyme numatytas draudimo sumas, jei jos yra didesnės.

Nukentėjus eismo įvykiuose kitose žaliosios kortelės sistemos valstybėse (ne Europos ekonominės erdvės valstybėse ar Šveicarijoje), draudimo bendrovė patirtą žalą atlygina pagal tos valstybės, kurioje įvyko eismo įvykis, teisės aktuose numatytas draudimo sumas.

Visų žaliosios kortelės sistemos valstybių draudimo sumas rasite čia.