Breadcrumbs

Pagrindinis Vykstantiems į užsienį Kaip kompensuojama žala, patirta eismo įvykio ne Lietuvoje metu?
Kaip kompensuojama žala, patirta eismo įvykio ne Lietuvoje metu
Atsiųsti

Jei eismo įvykyje nukentėjote nuo vairuotojo, kurio transporto priemonę yra apdraudusi Europos ekonominės erdvės valstybės ar Šveicarijos draudimo bendrovė, kuri turi atstovą Lietuvoje, Jūs galite kreiptis tiesiogiai į jo draudimo bendrovę eismo įvykio šalyje arba į šios draudimo bendrovės atstovą Lietuvoje, kai grįšite namo. Vienu atveju - kaltininko draudimo bendrovė, kitu - jos atstovas Lietuvoje - administruos ir atlygins Jūsų patirtą žalą.

Jei eismo įvykyje nukentėjote nuo vairuotojo, kurio transporto priemonę yra apdraudusi Europos ekonominės erdvės valstybės draudimo bendrovė, kuri neturi atstovo Lietuvoje, Jūs galite kreiptis tiesiogiai į kaltininko draudimo bendrovę arba į mūsų Biurą.

Jei nukentėjote eismo įvykyje Europos ekonominės erdvės valstybėje nuo vairuotojo, kurio transporto priemonė eismo įvykio metu buvo nedrausta, tačiau registruota Europos ekonominės erdvės valstybėje, dėl žalos atlyginimo klausimų galite kreiptis tiesiogiai į mūsų Biurą.

Jeigu eismo įvykį Europos ekonominės erdvės valstybėje sukėlęs vairuotojas ir jo vairuota transporto priemonė nenustatyta, dėl žalos atlyginimo galite kreiptis į mūsų Biurą.

Nukentėjus tiek užsienio, tiek Europos ekonominės erdvės valstybėje nuo kaltininko, kurio transporto priemonė buvo apdrausta Šveicarijos draudimo bendrovėje, neturinčioje atstovo Lietuvoje, dėl žalos atlyginimo klausimų turite kreiptis tiesiogiai į kaltininko draudimo bendrovę arba eismo įvykio šalies nacionalinį draudikų biurą.

 

Jei nukentėjote užsienio valstybėje nuo vairuotojo, kurio transporto priemonė yra nedrausta - žalos atlyginimo klausimus turite spręsti šalyje, kurioje įvyko eismo įvykis.

Nukentėjus tiek užsienio, tiek Europos ekonominės erdvės valstybėje nuo kaltininko, kurio transporto priemonė buvo apdrausta užsienio valstybės draudimo bendrovėje, žalos atlyginimo klausimus turite spręsti šalyje, kurioje įvyko eismo įvykis.

Jei nukentėjote užsienio valstybėje, nuo toje šalyje apdraustos transporto priemonės vairuotojo, apie eismo įvykį praneškite kaltininko draudimo bendrovei, kurios duomenis galite gauti iš jo. Jei kaltininkas negali pateikti duomenų apie draudiką arba yra iš kitos šalies, nei šiuo metu esate, apie eismo įvykį praneškite eismo įvykio šalies nacionaliniam draudikų biurui (jo adresą bei telefono numerius rasite kitoje savo žaliosios kortelės pusėje). Nacionalinis draudikų biuras Jums patars į ką reikėtų kreiptis dėl patirtos žalos atlyginimo. Rekomenduojame neišvykti iš eismo įvykio šalies tol, kol neišsiaiškinsite joje patirtos žalos atlyginimo tvarkos (kai kuriose šalyse žala atlyginama tik tuo atveju, kai draudimo kompanijos arba nacionalinio draudikų biuro atstovas apžiūri Jūsų sugadintą  transporto priemonę). Norint, kad žalos atlyginimo klausimai spręstųsi sklandžiai, reikėtų paisyti bendros taisyklės - laikytis Jūsų žalą administruojančios draudimo bendrovės ar nacionalinio draudikų biuro nurodymų ir pateikti jiems žalos padarymą įrodančius dokumentus. Bet kokiu atveju, dėl patarimo žalos atlyginimo klausimais taip pat galite kreiptis ir į mūsų Biurą.